Vision

På København Syd ankommer du til én af Danmarks største stationer og et effektivt knudepunkt for passagerer i den kollektive transport i Hovedstaden. Mangfoldigheden og mylderet af mennesker er en attraktion i sig selv og vidner om, at du er stærkt forbundet til det øvrige København, regionen, Danmark og via lufthavnen i Kastrup til resten af verden.

På København Syd er station, byrum og bebyggelse smeltet sammen til et trygt, kompakt og bæredygtigt byområde omkring jernbanen i Valbys industrihistoriske omgivelser.

Sådan begynder visionen for byudvikling ved København Syd. Visionen er udarbejdet af Metroselskabet I/S i samarbejde med Københavns Kommune og Transportministeriet og er det fælles grundlag, som skal sikre en byudvikling til gavn for både rejsende og beboere i Valby. Du kan læse hele visionen nedenfor.

På København Syd ankommer du til én af Danmarks største stationer og et effektivt knudepunkt for passagerer i den kollektive transport i Hovedstaden. Mangfoldigheden og mylderet af mennesker er en attraktion i sig selv og vidner om, at du er stærkt forbundet til det øvrige København, regionen, Danmark og via lufthavnen i Kastrup til resten af verden.

På København Syd er station, byrum og bebyggelse smeltet sammen til et trygt, kompakt og bæredygtigt byområde omkring jernbanen i Valbys industrihistoriske omgivelser. Her oplever du et blandet byområde med arbejdspladser, boliger og butikker, hvor medarbejdere, beboere og besøgende kan leve et hverdagsliv med et lavt CO2-aftryk. Ny bebyggelse er opført i respekt for de bevaringsværdige bygninger i det gamle Valby Industrikvarter.

Grøn mobilitet karakteriserer området med høj tilgængelighed, unik kollektiv transport, og attraktive forhold for gående og cyklister. Her føler du dig tryg i kraft af aktive stueetager, fælles mødesteder, levende byrum og synergien mellem boliger, virksomheder og det lokale bymiljø bidrager til liv hen over døgnet.

Byggeri, byrum og station står som et samlet pejlemærke for området, og de mange niveauer herimellem er godt forbundet. Tydelig wayfinding og forbindelser gør det nemt og overskueligt at finde rundt i området samt til og fra stationen fra det øvrige Valby og Sydhavnen.

Fra vision til helhedsplan

København Syd bliver et nyt regionalt trafikknudepunkt i Hovedstaden, hvor man fra 2024 vil kunne rejse med metro, tre S-togslinjer samt regional- og fjerntog. På sigt vil man også kunne rejse med internationale tog. Som led i den samlede udvikling af København Syd skal området omkring stationen også udvikles.

Visionen sætter en fælles retning for udviklingen af København Syd By og er konkret blevet brugt som grundlaget for en arkitektkonkurrence, der er gennemført i 2023. De tre deltagende arkitektteams har omsat visionen til hvert deres forslag til en helhedsplan for byudvikling ved København Syd. Læs mere her.

Metrostationen ved København Syd med kunstnerisk udsmykning af Henrik Plenge Jacobsen.

Kontakt

Pressehenvendelser, skriv venligst til presse@m.dk.

Øvrige henvendelser, benyt venligst formularen nedenfor, så svarer en af Metroselskabets medarbejdere hurtigst muligt.